Lite om Kalibrering

Välkommen till Peroett.se.

Här vill vi informera lite om kalibrering när det gäller digitalvågar.
Något som många inte vet om är att om man beställer en våg från utlandet som t.ex Kina så är vågen felkalibrerad när den kommer. Även om vågen är nykalibrerad när den skickas så stämmer inte vågen här hemma utan det skiljer på något gram per 100 gram och felet växer med vikten. Detsamma gäller om vi köper vågar söder över eller från USA.

De digitala vågar vi säljer kalibreras här och det är det sista vi gör innan de packas och skickas och vi får då även en funktionskontroll utförd här.
När man ska kalibrera så är det vågen som avgör vilken eller vilka kontrollvikter som ska användas. Det är olika vikter på olika modeller på våg. Vissa vågar vill ha 2 olika vikter och då får man först använda te.x 100 gram och sen ändrar vågen till nästa steg som kanske är 200 gram och då fyller man på så att det kommer upp i rätt vikt. Kalibrering är inget man normalt sett behöver göra dagligen, det beror dock lite på hur flitigt den används. Det är alltid bra att ha en kontrollvikt för en enkel kontroll av vågens värde. Slår den fel så vet man att det är dags.